Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ.
ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ


Βαδίζουμε προς μια νέα Κοινωνία, τη "Κοινωνία της Πληροφορίας" (στο εξής ΚτΠ) , όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία γνώσης και την ικανοποίηση αναγκών ατόμων και επιχειρήσεων, διαδραματίζοντας έτσι κεντρικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα, την παραγωγή πλούτου και τη διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.
Η έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας αποτελεί έκφραση μίας νέας τεχνολογικής επανάστασης, αντίστοιχης σε εμβέλεια με τη βιομηχανική επανάσταση, η οποία επιταχύνεται λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και για το λόγο αυτό δημιουργεί τόσο θετικές προκλήσεις για τις οικονομίες και τις κοινωνίες όσο και κινδύνους για τη συνοχή και τη δημοκρατική λειτουργία τους. Η τεχνολογία και οι διεθνείς αγορές αλλάζουν εντελώς τη δομή της Αγοράς Εργασίας, η οποία με τη σειρά της μεταβάλλει τον τρόπο που ζούμε. Δεν επιφέρει μόνο την απώλεια της επαγγελματικής ασφάλειας και των ευκαιριών, αλλά οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν κι άλλους τομείς όπως : την εκπαίδευση που χρειάζεται να έχουμε , τον τόπο που θα ζούμε , τον τρόπο που θα διασκεδάζουμε ,κλπ.
Ένα είναι σίγουρο, ότι ο 21ος αιώνας, θα είναι πολύ διαφορετικός από τον 20ο.Για να χαρούμε το μέλλον, χρειάζεται να κατανοήσουμε και να αποδεχθούμε τον κόσμο μας , έτσι όπως μεταβάλλεται. Αυτό μας επιτρέπει να αναλάβουμε ξανά τις ευθύνες που υποσυνείδητα αναθέσαμε στις Κυβερνήσεις και στις Εταιρίες, για να ελέγχουν -τελικά -τη ζωή μας.
Οι θετικές προκλήσεις των Νέων Τεχνολογιών


 

Πίσω!