Καινοτομία: εργαλείο ανάπτυξης των σύγχρονων επιχειρήσεων

Κάθε επιχείρηση στην προσπάθεια της να ικανοποιήσει τους πελάτες της και να προσελκύσει περισσότερους έχει δύο βασικές λειτουργίες : το marketing και την καινοτομία .Μόνο αυτοί οι δύο παράγοντες παράγουν αποτελέσματα .Όλα τα υπόλοιπα δημιουργούν κόστη .

Το marketing είναι η πρωταρχική λειτουργία κάθε επιχείρησης . Κάθε οργανισμός που συνυπάρχει και δρα στην οικονομική διαδικασία κάνει marketing. Κάθε οργανισμός στον οποίο δεν υπάρχει marketing δεν είναι επιχείρηση .

Η καινοτομία με την σειρά της είναι μια ειδική λειτουργία των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για πολυεθνική εταιρία , έναν δημόσιο οργανισμό ή την πράξη ενός ιδιώτη στην κουζίνα του.

Είναι η έννοια μέσα από την οποία η επιχείρηση δημιουργεί νέες παραγωγικές πηγές ή εμπλουτίζει τις ήδη υπάρχουσες με νέα χαρακτηριστικά .Είναι η προσπάθεια αλλαγής μέσα στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης .Οι επιχειρήσεις δεν αρκεί να παράγουν απλώς οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες .Πρέπει να παράγουν καλύτερα και περισσότερα οικονομικά προϊόντα .Δεν είναι απαραίτητο να γίνουν μεγάλες . Είναι όμως αναγκαίο να γίνονται καλύτερες.

Η πιο παραγωγική καινοτομία είναι ένα διαφορετικό προϊόν ή υπηρεσία που δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο ικανοποίησης παρά μια βελτίωση .Τυπικά αυτό το προϊόν κοστίζει περισσότερα , κάνει όμως την επιχείρηση περισσότερο παραγωγική .Η αντιβίωση για παράδειγμα κοστίζει περισσότερο από τις κρύες κομπρέσες ή οι Η/Υ περισσότερο από ένα αριθμολόγιο συνεισφέρουν όμως στην ικανοποίηση των αναγκών με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από τα προϊόντα που αντικατέστησαν.

Υπάρχουν πολλά στοιχεία ακόμη να μετρήσουμε εκτός από την τιμή ενός προϊόντος . Χρειαζόμαστε όμως μια μέτρηση αξίας . Και αυτή είναι η ωφέλεια που δίνει η καινοτομία στον πελάτη .Ο πελάτης είναι ο μόνος που το κρίνει και αυτός μόνο γνωρίζει την οικονομική του κατάσταση.

Καινοτομία όμως είναι και η εύρεση νέων χρήσεων σε ένα παλιό προϊόν .Ένας πωλητής που θα μπορέσει να πουλήσει ένα ψυγείο στους Εσκιμώους προκειμένου να μην καταψύχονται τα τρόφιμα , δημιουργεί καινοτομία .

Πάνω απ’όλα καινοτομία δεν σημαίνει εφεύρεση . Είναι όρος περισσότερο οικονομικός παρά τεχνολογικός . Η καινοτομία μπορεί να θεωρηθεί ότι προικίζει ανθρώπινες και υλικές πηγές με νέες και μεγαλύτερες παραγωγικές ικανότητες .Έτσι είναι ιδιαίτερα σημαντική για αναπτυσσόμενες χώρες και περιοχές .Οι χώρες αυτές έχουν τις πηγές .Είναι όμως υποανάπτυκτες γιατί δεν μπορούν να μετατρέψουν τις πηγές σε παραγωγική δραστηριότητα .Εκείνο που χρειάζονται είναι να παράγουν τις δικές τους καινοτομίες για να μετατρέψουν την εισαγόμενη τεχνολογία επιτυχώς .

Η ανάγκη για καινοτομία τονίζεται σε κάθε βιβλίο management. Λίγες όμως επιχειρήσεις οργανώνουν την καινοτομία ως βασική επιχειρησιακή λειτουργία .Οι καινοτόμες επιχειρήσεις γνωρίζουν πάνω απ’όλα τι σημαίνει καινοτομία : δεν την θεωρούν επιστήμη ούτε τεχνολογία αλλά αξία .Γι’ αυτό και καταφέρνουν να βρίσκονται για χρόνια στην κορυφή.

Από μόνη της όμως δεν είναι αρκετή για το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον .Η ανάπτυξη του προϊόντος και η εμπορική εκμετάλλευση είναι αυτή που τελικά μετράει.


Πηγή: http://www.istoselides.gr
Συγγραφέας: Ηλίας Μαλαματίνας

Πίσω!